Monthly Archives: December 2004

De opwekking in Stolwijk

In Stolwijk (dorpje in de buurt van Gouda) is een opwekking gaande, meldt het Nederlands Dagblad. In de (confessioneel) hervormde kerk is het predikantsechtpaar Van Hoogstraten begonnen met dagelijkse diensten waarin gebedsgenezing centraal staan. Betrokken bij de diensten zijn een Duits-nigeriaans echtpaar, Victor en Judith Emenike, Jan Zijlstra van de Levensstroom Gemeente uit Leiderdorp en Willem Ouweneel, eerder bekend om zijn krachtige support voor de profeet T.B. Joshua. Volgens de website van Victor en Judith Emenike, www.it-is-easy.org, werden vanaf 2 november 2004 tot op heden elke dag deze diensten gehouden.

Opmerkelijk is dat deze opwekking nogal wat reactie oproept in gereformeerde kringen, waaronder het Reformatorisch Dagblad. Bijvoorbeeld hier n.a.v. een symposium van de christelijke hogeschool Ede, met reacties van o.a. Ds. Abma, een in zwaardere hervormd-gereformeerde kringen bekende predikant die al langer pleit voor ruimte voor de gaven van de Geest in de reformatorische kerken. Ds. Abma heeft eerder in Woord & Dienst (predikantenblad van de PKN) een positieve recensie (sorry, precieze datum heb ik niet) geschreven over een boek van Ouweneel “Geneest de zieken”. In dit boek bespreekt Ouweneel de bedieningen van, jawel, Victor Emenike en T.B. Joshua.