Monthly Archives: January 2006

Vergelijking van bibliografische software

Er zijn verschillende opties voor bibliografische software. Met een aantal criteria in mijn achterhoofd heb ik een aantal verschillende programma’s beoordeeld. De criteria:
1. gebruiksgemak (invoeren gegevens, uitvoeren naar Word)
2. ondersteuning
3. mogelijkheid om te delen (met meerdere gebruikers, tussen computers)
4. prijs
Continue reading Vergelijking van bibliografische software

Social capital as a resource for individuals

Ik bedacht me tijdens het lezen van God in Chinatown, van Kenneth J. Guest, dat ons onderzoek het risico loopt om sociaal kapitaal alleen te zien als een resource voor migrantenkerken. Interessanter is om ook sociaal kapitaal als een resource voor individuen mee te nemen. Immigranten gebruiken een aaneenschakeling van bronnen om dingen gedaan te krijgen: familiebanden, lokale relaties, religieuze banden etc. Religieuze gemeenschappen kunnen voor migranten een centrale rol spelen in het beschikbaar maken van dit individuele sociaal kapitaal. Voorbeeld: mogelijkheden om te werken die besproken worden tijdens de koffie na de dienst. Dit is een vorm van sociaal kapitaal, dat de kerk zelf niet kan gebruiken, maar de individuele leden wel. Een vergelijkbaar onderscheid maak ik ook in mijn dissertatie, waarbij ik aanteken dat ik het individuele sociale kapitaal (jammer genoeg) niet heb onderzocht.

Databank velden

Naam * Adres * Etniciteit(en) * Institutionele inbedding (bijv. in een groter verband) * Taal * Land van origine

Een mogelijk doel van de databank kan zijn het ontwikkelen van een model op basis waarvan de mate waarin een migrantenkerk bijdraagt aan civiele en publieke participatie beoordeeld / verklaard / voorspeld kan worden.

Stevens2004 suggereert dat een model van “change in ethnic churches” te ontwerpen valt. De religieuze cultuur van de home -en de host country is van belang voor de mate waarin een migranten kerk ethnisch exclusief is (en dus geïntegreerd is? Het is de vraag of Stevens dat ook bedoelt…).